8 décembre
2010

Última activitat Terra i Poble Conferència a Barcelona

Última activitat Terra i Poble Conferència a Barcelona dissabte passat 04.12.10


Conferència dividida en tres parts :

1) Històric per comprendre el perquè aquesta annexió :

– Les causes

– Les conseqüències

– Guerra de la sal i la revolta dels Angelets de la terra.

2) Introducció a la visió del federalisme

– L’home arrelat

– Europa de les Ètnies

3) Presentació de la campanya :

«Resistència i Reconquesta per a les terres catalanes»

5 décembre
2010

Sobre les últimes eleccions del govern autònom …

Perpinyà el 01.12.2010

Sobre les últimes eleccions del govern autònom de la Generalitat de Catalunya.

Ens felicitem del resultat històric en favor del corrent ideològic identitari. Tanmateix, lamentem que no hagi pogut portar a un acord entre els diferents grups. Cedint lloc a l’oposició que ha pogut obtenir seients.

El temps ja no és a les baralles de capelles. És a l’acció concreta. Catalunya, i més generalment Europa, sofreix d’un mal que ens acabarà matant si no som prou reactius.

El gran desafiament de demà és de poder unir regionalistes, nacionalistes, independentistes i gent procedent d’altres corrents, sota la bandera de la IDENTITAT. Per a un mateix objectiu : La supervivència ètnica de Catalunya i Europa. Aquesta és la veritable unitat, la resta no és res més que literatura. La casa és en foc, no hi a doncs cap d’exclusiva. El que TERRA I POBLE Catalunya Nord tempta de realitzar és un treball metapolític.

Enfocament :

TERRA I POBLE Catalunya Nord vol precisar que:

No hem portat en la campanya electoral cap suport. Moral, material i físic a cap partit o formació política.

Per la raó següent :

Cap partit representava el nostre corrent polític en les grans línies :

– La lluita sense compromisos contra la immigració extra-europea.

– L’adveniment d’una nova Europa. l’Europa real, confederal, tenint com a base els pobles de soca europea. És a dir les pàtries carnals i no els estats nacions prefabricats.

– El socialisme orgànic, o si prefereixen, però és la mateixa cosa, el socialisme comunitari.

– L’ecologia. Base filosòfica i política de totes societats que intenta mantenir-se a través del temps.

El consell de Bandera.

*****

Perpignan le 01.12.2010

À propos des dernières élections du gouvernement autonome de la Generalitat de Catalunya.

Nous nous félicitons du score historique en faveur du courant idéologique identitaire.  Cependant nous regrettons qu’un accord entre les différents groupes n’ait pu aboutir, laissant place libre à l’opposition qui a pu, quant à elle, obtenir des sièges.

Le temps n’est plus aux querelles de chapelles. Il est à l’action concrète. La Catalogne, et plus généralement l’Europe, souffre d’un mal qui finira par nous tuer si nous ne sommes pas assez réactifs.

Le grand défi de demain est de pouvoir unir des régionalistes, des nationalistes, des indépendantistes et des gens issus d’autres courants, sous la bannière de l’IDENTITÉ pour un même objectif : La survie ethnique de la Catalogne et de l’Europe. C’est cela la vrai unité, le reste n’est que littérature. La maison est en feu, il n’y a donc pas d’exclusive. C’est ce que TERRA I POBLE Catalunya Nord tente de réaliser à travers son travail métapolitique.

Mise au point :

TERRA I POBLE Catalunya Nord tient à préciser que :

Nous n’avons apporté de soutien moral, matériel et physique à aucun parti ou formation politique au cours de la campagne électorale pour la raison suivante :

Aucun parti ne représentait notre courant politique dans ses grandes lignes :

– La lutte sans compromissions contre l’immigration extra-européenne.

– L’avènement d’une nouvelle Europe. L’Europe réelle, confédérale, ayant comme base les peuples de souche Européenne. C’est-à-dire les patries charnelles et non les états nations préfabriqués.

– Le socialisme organique, ou si l’on préfère, mais c’est la même chose, le socialisme communautaire.

– L’écologie. Base philosophique et politique de toute société qui cherche à se maintenir à travers le temps.

Le conseil de Bannière.