14 mai
2011

Èxit de la inauguració del Casal Europa

Èxit de la inauguració del Casal Europa

Traducció: Català i Castellà.

Gaire bé cincuanta persones varen asistir a la inauguració del local de Terra i Poble a Catalunya Nord, alguns dels quals procedíen de Barcelona, Toulouse, Montpellier, Carcasona, Nimes i Lyon.

El Casal Europa pretén ésser un lloc per a tornar a l’activitat, amigable i festiva. Conferències, presentació de llibres, de reflexió, esports, biblioteca, esbart de cultura popular i de música seran les properes activitats a realitzar en el nostre local. Aquest lloc és el resultat de la voluntat dels activistes i la culminació d’un projecte de llarga durada.

Hem escollit aquest any per a consolidar les dates de Sant Jordi i una altra data propera al Primer de Maig, que simbolitza la celebració dels treballadors, a l’inaugurar la nostra sede. És sota el símbol de l’identitat i el socialisme que hem marcat aquest dia. Començem amb una tarde de treball durant la qual s’han succeït diverses conferències.

Primer fou el dirigent de la nostra secció catalana (Llorenç Perrié Albanell), qui tinguè l’honor d’obrir la sèrie de conferències parlant del localisme, una revolució agrària defensada com a ecològica i solidària, i l’absoluta necessitat de l’ús d’energía local i continental a través d’una l’independència energètica neta i renovable.

Aleshores tingué lloc una altra xerrada, aquesta vegada amb Roberto Fiorini (Secretari General de Terra i Poble) com a orador, per a parlar de l’economía i les maquinacions de tot tipus que es succeeixen en el món finançer. Mitjançant un cuidadós estudi, força agradable, amb el recolzament de nombroses fonts documentals, fou capaç de desmuntar el sistema de capitalisme especulatiu i presentar solucions per a el futur econòmic del nostre poble, les solucions comparables amb les claus bàsiques per a lliurar-nos de les cadenes del liberalisme.

Per a acabar, varem tenir el plaer de tancar aquesta jornada amb Pierre Vial (president de Terra i Poble). Com a complement dels temes avantdits, tractà la questió del socialisme orgànic que com ell mateix resaltà: « és clarament anti-capitalista, perque el capitalisme explota a les persones i mata a la gent » i ens recordà que el liberalisme i el marxisme son dues formes de « mesianisme secularitzat » que pel seu caràcter purament econòmic, per tant lluny de la nostra cosmovisió de la vida son clarament  antagòniques a cap realitat, tant orgànica com de la comunitat nacional. Amb aquestes dues ideologies, té sentit la famosa frase del socialista francés Saint-Simon: « L’explotació de l’home per l’home ». El socialisme francés del segle XIX fou conegut gràcies al famós revolucionari Louis Auguste Blanqui, i del pensador Pierre-Joseph Prodhon.

Algunes conclusions sobre el socialisme orgànic: « Avantposar l’interès individual per l’interès de la comunitat », a cadascú segons el seu treball, « Cadascú ha de rebre en relació a el que aporta ».

Anunciar també que un llibre referent al socialisme orgànic es troba actualment en preparació, el qual serà publicat en breu. Una propera conferència a càrrec de Pierre Vial sobre la figura de Pierre-Joseph Proudhon serà programada al Casal Europa.

El dia finalitzà amb un sopar de germanor.
Agraïm l’assistència a tots els camarades que varen estar presents en aquest jorn.
El Casal Europa estarà obert tots els divendres i dissabtes a partir de les 18:30 hores, excepte els dies en que se celebri algun acte o conferència. En aquests s’indicarà l’horari.

***************************************

INAUGURACIÓN DEL CASAL EUROPA.

Cerca de cincuenta personas asistieron a la inauguración del local de la bandera de Tierra y Pueblo en la Catalunya del Norte, algunos de los cuales procedían de Barcelona, Toulouse, Montpellier, Carcasona, Nimes y Lyon.
Casal Europa quiere ser un lugar para volver a la actividad, amigable y festiva. Conferencias, presentación de libros, de reflexión, deportes, biblioteca, taller de cultura popular y la música serán las próximas actividades a realizar en nuestro local. Este lugar es el resultado de la voluntad de los activistas y la culminación de un proyecto de larga duración.
Hemos elegido este año para consolidar las fechas de los Sant Jordi (patrón de Cataluña, pero también fiesta de nuestra bandera) y una fecha próxima al Primero de Mayo, que simboliza la celebración de los trabajadores, al inaugurar nuestra sede. Es bajo el signo de la identidad y el socialismo que hemos marcado ese día. Comenzamos con una tarde de trabajo durante la cual se han sucedido varias conferencias.
Primero fue el dirigente de nuestra Bandera Catalana (Llorenç Perrié  Albanell), quien tuvo el honor de abrir la serie de conferencias sobre el tema del localismo, una revolución agraria que defendemos como ecológica y solidaria, y la absoluta necesidad de energía local y continental a través de la independencia energética a la vez que limpia y renovable.
Seguidamente, fue el turno de Roberto Fiorini (Secretario General de Tierra y Pueblo) para hablar sobre la economía y las maquinaciones de todo tipo que se suceden en el mundo de las finanzas. Mediante un cuidadoso estudio bastante ameno, con el de apoyo de numerosas fuentes documentales, fue capaz de desmontar el sistema de capitalismo especulativo y presentar soluciones para el futuro económico de nuestro pueblo, las soluciones comparables con las claves básicas para liberarnos de los grilletes del liberalismo.
Finalmente tuvimos el placer de cerrar esta jornada con Pierre Vial (presidente de Tierra y Pueblo). Como complemento de los temas anteriores abordó la cuestión del socialismo orgánico que como nos indicó « es claramente anti-capitalista, porque el capitalismo explota a las personas y mata a la gente » y nos recordó que el liberalismo y el marxismo son dos formas de « mesianismo secularizado » que por su carácter puramente económico, por lo tanto lejos de nuestra cosmovisión de la vida son claramente antagónicas a ninguna realidad tanto orgánica como de la comunidad nacional. Con estas dos ideologías, tiene sentido la famosa frase del socialista francés Saint-Simon « La explotación del hombre por el hombre ». El Socialismo francés del siglo XIX fue conocido a través del famoso revolucionario Louis Auguste Blanqui, y del pensador Pierre-Joseph Proudhon.
Algunas conclusiones en términos generales sobre el socialismo orgánico: « Anteponer el interés individual por el interés de la comunidad, » a cada cual según su trabajo, « Cada uno debe recibir en relación con lo que aporta. »
Anunciar también que un libro a cerca del socialismo orgánico se encuentra actualmente en preparación, el cual será publicado próximamente. Una próxima conferencia de Pierre Vial sobre la figura de Pierre-Joseph Proudhon será programada en el Casal Europa
El día se concluyó con una comida de hermandad.
Agradecemos la asistencia a todos los camaradas que estuvieron presentes en esta jornada.
Casal Europa estará abierto todos los viernes y sábados a partir de las 18:30 horas, excepto los días que se celebre algún acto o conferencia en el que se indicara el horario.

Commentaire(s) :

Commentaire sur “Èxit de la inauguració del Casal Europa”

Laisser un commentaire