23 mai
2011

Eleccions municipals d’aquest diumenge a Espanya

  • Publié dans Politica
  • Commentaire(s) : 0  

Eleccions municipals d’aquest diumenge a Espanya

22 maig 2011

( En català i francès / En catalan et français.)

Catalunya :

Exit de Convergència i Unió a l’eleccions municipals a Catalunya. CiU, partit nacionalista català de centre dret  s’imposa com el líder de les eleccions municipal en Catalunya ( 778 042 vots). L’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) és la gran perdedora de les eleccions municipal de 2011 ( 257 564 vots). La CUP s’ha erigit en la gran triomfadora en el món independentista amb fins a 101 regidors a tot Catalunya, 62 111 vots. La CUP ha entrat espectacularment amb 3 regidors a l’Ajuntament de Girona  (Som Notícia).

Extrema dreta :

Quedada a les portes del Parlament de Catalunya a les eleccions catalanes de novembre de 2010, Plataforma per Catalunya (PxC, partit regionalista « anti-islamització », que no es defineix « ni de dretes, ni d’esquerra »), col·loca 5 regidors a la ciutat de Vic, situada a la part interior de la província de Barcelona, on es converteix en la primera força d’oposició. Als afores de Barcelona, la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat tindrà 2 regidors

Als mateixos afores, Santa Coloma de Gramanet tindrà també un grup de PxC, així com les ciutats de Ripoll, Olot i Salt, a la província de Girona. En total, l’addició dels regidors d’aquesta formació, que tindran escó també a Manresa, igualada, El Vendrell, Berga i Tàrrega, produeix un resultat de 67 electes. 65 905 vots.

Democràcia Nacional (D.N. Partit nacionalista de tipus espanyoliste ) (Conca de Camps -Valladolid: 1 -amb 33 vots-) (Tardajos -Burgos: 1 -amb 86 vots-).

Espanya 2000 (Partit nacionalista de tipus espanyoliste ) (Alcalá de Henares -Madrid: 1 -amb 4.541 vots-) (Dues aigües -València-: 1 -amb 66 vots-) (Ona -Castelló-: 1 -amb 649 vots-) (Cadira -València-: 2 -amb 997 vots-).

Iniciativa Habitable (I.H.) (Galapagar -Madrid: 1 -amb 683 vots-).

Moviment Social Republicà (M.S.R. nacionalista revolucionari, regionalista, socialista de tipus Nacional-Sindicalista) (Heras de Ayuso -Guadalajara: 1 -amb 71 vots-).

Es desconeix de moment si alguna de les Falanges o organitzacions de similar caràcter ha obtingut representació municipal.

*****

Élections municipales de ce dimanche en Espagne

Catalogne :

Succès de Convergence et Union aux élections municipales en Catalogne. CiU, parti nationaliste catalan de centre droit s’impose comme le leader aux élections municipales en Catalogne (778 042 votes). La Gauche Républicaine de Catalogne est la grande perdante des élections municipales de 2011 ( 257564 votes). La CUP c’est érigée comme la grande gagnante dans le monde de l’indépendantisme avec 101 conseillers municipaux dans toutes la Catalogne, 62 111 votes . « La CUP est entrée spectaculairement avec 3 conseillers municipaux à la mairie de Girona  (Som Notícia) ».

Extrême droite :

Restée à la porte du Parlement de Catalogne lors des élections catalanes de novembre 2010, Plataforma per Catalunya (PxC, parti régionaliste « anti-islamisation », qui se veut « ni de droite, ni de gauche »), place 5 conseillers municipaux dans la ville de Vic, située dans la partie intérieure de la province de Barcelone, où elle devient la première force d’opposition. Dans la banlieue de Barcelone, la ville de l’Hospitalet de Llobregat comporte désormais 2 conseillers municipaux.

Dans la même banlieue, Santa Coloma de Gramanet comporte aussi un groupe PxC, tout comme les villes de Ripoll, Olot et Salt, dans la province de Girona. Au total, l’addition des conseillers municipaux de cette formation, qui siégeront notamment à Manresa, igualada, El Vendrell, Berga et Tàrrega, donne un résultat de 66 élus.

Democràcia Nacional (D.N. Parti nationaliste de type espanyoliste) (Conca de Camps -Valladolid: 1 élu -avec 33 votes-) (Tardajos -Burgos: 1 élu-avec 86 votes-).

Espanya 2000 (Partit nationaliste de type espanyoliste) (Alcalá de Henares -Madrid: 1 élu-avec 4.541 votes-) (Dues aigües -València-: 1 élu-avec 66 votes-) (Ona -Castelló-: 1 élu-avec 649 votes-) (Cadira -València-: 2 élus-avec 997 votes-).

Iniciativa Habitable (I.H.) (Galapagar -Madrid: 1 élu-avec 683 votes-).

Moviment Social Republicà (M.S.R. nationaliste révolutionnaire, régionaliste, socialiste de type National-Syndicaliste) (Heras de Ayuso -Guadalajara: 1 élu -avec 71 votes-).

Pour le moment aucune information sur des organisations similaire à la Phalange.

Commentaire(s) :

Laisser un commentaire