18 janvier
2010

Resistència identitària a Calàbria

El ministre d’interior italià, Roberto Maroni, que pertany a la Lliga
del Nord, ha declarat sovint que una de les causes de la violència a
Itàlia és la immigració clandestina d’Africans, tolerada durant massa
anys. Els fets li acaben de donar raó.

Divendres, 8 de gener, a la petita ciutat de Rosarno, a Calàbria,
2.000 africans clandestins incendien cotxes, trenquen vitrines a cops
de bastó i fereixen 19 policies, explicant, per tal de justificar
tanta violència, que eren maltractats en les empreses agrícoles de la
regió.

Diversos centenars de calabresos han reaccionat amb vigor, tornant cop
per cop als africans i demanant que el govern prengui mesures contra
els immigrants.

D’aquests, un miler ha preferit marxar de la ciutat durant la nit, per
arribar als «centres d’acollida» de Crotone i Bari. Allà s’aplicarà
probablement el vell principi «mateixes causes, mateixos efectes».

En qualsevol cas, els calabresos (com els corsos) han donat exemple
d’uns europeus que es neguen a acceptar l’inacceptable.

Que ressoni per tota Europa la nostra consigna: Resistència i Reconquesta!

Comunicat de Pierre Vial

President de Terra i Poble

Résistance identitaire en Calabre

Le ministre de l’intérieur italien, Roberto Maroni, appartenant à la Ligue du Nord, a souvent déclaré que l’une des causes de la violence en Italie est l’immigration clandestine d’Africains, tolérée depuis de trop nombreuses années. Les faits viennent de lui donner raison.

Vendredi 8 janvier, dans la petite ville de Rosarno, en Calabre, 2 000 Africains clandestins ont incendié des voitures, brisé des vitrines à coups de bâtons et blessé 19 policiers, en expliquant, pour justifier ces violences, qu’ils étaient maltraités dans les entreprises agricoles de la région.

Plusieurs centaines de Calabrais ont réagi avec vigueur, en rendant coup pour coup aux Africains et en demandant que le gouvernement prenne des mesures contre les immigrés.

Un millier de ceux-ci ont préféré quitter la ville dans la nuit, pour gagner des « centres d’accueil » à Crotone et Bari. Où va probablement s’appliquer le vieux principe « mêmes causes, mêmes effets ».

En tout cas les Calabrais (comme les Corses) donnent l’exemple d’Européens qui refusent d’accepter l’inacceptable.

Que résonne dans toute l’Europe notre mot d’ordre : Résistance et Reconquête !

Pierre VIAL

Commentaire(s) :

Laisser un commentaire