27 avril
2012

Plataforma per Catalunya obrirà delegació a Perpinyà

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC).

En català i francés.

Contacte amb la delegació de la  Plataforma per Catalunya Nord: pxcatalunyanord@gmail.com

Vic | Redacció.- “No renunciem a cap racó de les nostres terres per això vull donar una calorosa benvinguda als amics que han vingut des de Catalunya Nord per celebrar amb nosaltres aquest gran dia, i us anuncio que molt ràpid Plataforma per Catalunya obrirà delegació a Perpinyà, per defensar allà també la nostra identitat i el nostre poble”, amb aquestes paraules Josep Anglada va voler saludar efusivament als simpatitzants desplaçats des de Perpinyà per participar en la celebració de la Diada de Plataforma per Catalunya. Durant la mateixa es va celebrar una reunió oficial al final de la qual es va acordar la creació d’una aquesta delegació que posteriorment es convertirà en secció Plataforma per Catalunya Nord.

Plataforma per Catalunya Nord començarà una tasca d’implantació local, conjuminant la lluita per la defensa de la identitat i la llengua catalana amb la lluita contra la immigració, la islamització, la mundialització i els dictats de la finança internacional. L’objectiu determinat durant la reunió és el de presentar diverses candidatures per a les propers eleccions municipals a Catalunya Nord, on Plataforma per Catalunya podria aconseguir diversos regidors.

“Per a nosaltres és una demostració que la catalanitat és un fet inqüestionable i que tan catalans som i ens sentim els que vivim al sud o al nord dels Pirineus. Considerem necessària la presència de la nostre formació a Catalunya Nord, on aviat tindrem resultats polítics positius ”, va afirmar Anglada en finalitzar la Diada del Partit dedica a Sant Jordi.

PxC

Vic, 24 d’abril de 2012

 

————————————————-

Vic, 24/04/2012 ; Durant la grande journée de la Sant Jordi ( Saint Georges) de Plataforma per Catalunya, la constitution d’une section de Plataforma per Catalunya à Perpignan fût confirmé.

Communiqué  de presse de Plataforma per Catalunya (PxC)

Vic. Redaction : « Nous ne renonçons  à aucuns coins de nos terres, et c’est pour ça que je veux chaleureusement souhaiter la bienvenue aux amis qui sont venus depuis la Catalogne du Nord pour célébrer avec nous ce grand jour, et j’annonce que très rapidement s’ouvrira une délégation a Perpignan de Plataforma per Catalunya, pour défendre aussi notre identité et notre peuple », avec ses paroles Josep Anglada a voulu saluer par expansion les sympathisants qui se sont déplacés depuis Perpignan pour participer à la célébration de la journée de Plataforma per Catalunya. Durant cette même journée s’est tenue une réunion officielle qui s’est terminée par l’accord de la création d’une délégation qui se convertira plus tard en section de la Plataforma per Catalunya Nord.

Plataforma per Catalunya Nord commencera sa tache d’implantation locale, en combinant la lutte pour la défense de l’identité et de la langue catalane avec la lutte contre l’immigration, l’islamisation, la mondialisation et le dictat de la finance internationale. L’objectif déterminant durant la réunion est de présenter diverses candidatures pour les prochaines élections municipales en Catalogne Nord, ou Plataforma per Catalunya pourrait obtenir des élus.

« Pour nous c’est une démonstration que la catalanité est un fait incontestable et que sont catalans ceux qui vivent tant au sud qu’ au nord des Pyrénées. Nous considérons nécessaire la présence de notre formation en Catalogne du Nord, ou bientôt nous aurons des résultats politiques positifs », a affirmé Josep Anglada en clôture de la journée du parti dédiée à la Sant Jordi (Saint Georges).

PxC

Vic, 24 avril 2012

Commentaire(s) :

Laisser un commentaire