21 décembre
2010

Wikileaks II : Catalunya i gihadisme

(…) en l’últim document filtrat es diu que l’ambaixada d’Estats Units creu que Catalunya podria ser el principal focus d’islamistes radicals de tota la Mediterrània. La forta implantació de la comunitat paquistaní i marroquí a Barcelona i l’activitat efervescent dels islamistes en localitats com Tarragona, l’Hospitalet, Badalona i Reus preocupen als serveis d’intelligència nord-americans, que han convertit aquesta comunitat en el seu primer objectiu d’investigació. (…) Textualment, el text diu que “l’alta immigració, legal i il legal, des del Nord d’Àfrica, Paquistan i Bangladesh fan d’aquesta regió un imant per reclutar terroristes”. A més, també s’apunta al tràfic de drogues com un altre argument per crear aquesta multiagència. Segons el País, el cable secret assegura “que és la zona de pas de grans quantitats de cocaïna procedents de Sud-amèrica, cànnabis del Marroc i heroïna afganesa destinada als mercats de consumidors europeus. També cita el tràfic de persones i  l’aeroport del Prat com un dels més utilitzats per les màfies.

Source : http://taranis.wordpress.com/

Des informations filtrées de l’ambassade des Etats Unis d’Amérique affirment que la Catalogne pourrait être le principal foyer de l’islamisme radical de toute la Méditerranée . La forte implantation de la communauté paskistanaise et marocaine à Barcelone et l’activité effervescente de l’Islamisme dans des localités comme Tarragona, l’Hospitalet, badalona et Reus préoccupent les services de l’intelligencia Nord Américaine qui va accroitre sa vigilance sur ces communautés.  Le texte dit : « La forte immigration, légale ou illégale, des Nords africains, pakistanais et bengladeshs font que cette région est un aimant pour recruter des térroristes. » En plus, il est aussi noté que le trafic de drogues est un autre argument pour créer cette multi agence.  Selon « el País », le câble secret assurerait que «  c’est une zone de grand passage de cocaïne en provenance de l’amérique du sud, de cannabis pour le Maroc et d’heroïne pour l’Afganistan, destinés au marché européen. Est également cité le trafic de personnes et l’aéroport de Prat comme un des plus utilisé par les mafias.

Commentaire(s) :

Laisser un commentaire