28 décembre
2010

Actualitat : Cròniques, per Pierre Vial – Instrumentalització sionista

Instrumentalització sionista del rebuig a l’islamisme.

Actualitat – Cròniques, per Pierre Vial.

Les «Audiències internacionals contra la islamització d’Europa», organitzades el 18 de desembre pel Bloc Identitari i Resposta laica, il·lustren el procés de col·laboració dut a terme ara fa uns mesos entre els medis sionistes i certs medis d’extrema dreta (que rebutgen com la pesta aquest qualificatiu, considerat com l’estigma d’una malaltia vergonyosa… molt molest quan hom vol recol·locar-se en el que és políticament correcte, per a poder, així,  fer una carrera política…).

Aquesta manifestació s’ha beneficiat d’una protecció policíaca de gran amplitud, que demostra la «comprensió» de les autoritats oficials… Ella té confirmat el pacte decidit entre el Bloc Identitari i la Lliga de Defensa Jueva, ja que membres de les dues organitzacions constituïen, d’altra banda, el Servei d’Ordre de la manifestació, com ha mostrat la pàgina web d’esquerra REFLExes, sempre ben informat : «Els vincles entre el BI i la LDJ són cada vegada menys dissimulats(…) el que concreta una llarga continuació de contactes entre BI i ultra proisraelians, en particular sota l’ègida de Richard Roudier». És revelador també el lligam d’amistat i confirmat entre el Bloc Identitari i Resposta Laica, del qual l’animador Pierre Cassen, que es designa ex-trotskista (però trotskista un dia, trotskista sempre…), ha presentat, segons la pàgina web del B’Nai B’Rith Europe («The only official website»), una conferència el 27 d’abril de 2010 («La còlera d’un francès de cara a la islamització de França») davant les llotges Ben Gourion, Hatikva i Deborah Sam-Hoffenberg, a l’ajuntament del XVI districte de París. Cassen era també, al mateix indret, el 12 d’octubre de 2010, al saló del Llibre del B’Nai B’Rith, en companyia d’altres dos animadors de Resposta Laica, Maurice Vidal i Christine Tasin.

La pàgina web de Resposta Laica pren la defensa permanent i sistemàtica d’Israel. Evocant l’inquietud legítima de nombrosos europeus davant la pujada en potència d’un fanatisme islamista que cobreix d’un vel (!) religiós la invasió d’Europa. Els sionistes han intentat explotar al seu servei la voluntat de resistència que es desenvolupa en la majoria dels països d’Europa.

Els sionistes no pensen més que en l’interès d’Israel. És natural. Com és natural que els europeus no pensem més que en l’interès d’Europa. El problema és que l’interès d’Israel i l’interès d’Europa no són els mateixos. Ja que Israel és disposat a sacrificar tot per la seva supervivència, incloent-hi aquests idiotes útils que són, per als sionistes, els resistents europeus. Els quals, tenim com a enemics, tant els col·laboradors de l’islam, com els col·laboradors d’Israel.

Pierre VIAL

*****

Instrumentalisation sioniste du refus de l’islamisme

Les « Assises internationales contre l’islamisation de l’Europe », organisées le 18 décembre par le Bloc Identitaire et Riposte laïque, illustrent le processus de collaboration engagé depuis plusieurs mois entre les milieux sionistes et certains milieux d’extrême droite (qui rejettent comme la peste ce qualificatif, considéré comme le stigmate d’une maladie honteuse… fort gênant quand on veut se recaser dans le politiquement correct, pour faire une carrière politicienne…).

Cette manifestation a bénéficié d’une protection policière de grande ampleur, qui démontre la « compréhension » des autorités officielles… Elle a confirmé le pacte conclu entre le Bloc Identitaire et la Ligue de Défense Juive, puisque des membres des deux organisations constituaient, côte à côte, le Service d’Ordre de la manifestation, comme l’a relevé le site de gauche REFLExes, toujours bien informé : « Les liens entre le BI et la LDJ sont de moins en moins masqués (…) ce qui concrétise une longue suite de contacts entre BI et ultra pro-israéliens, en particulier sous l’égide de Richard Roudier ». Est révélateur aussi le copinage confirmé entre le Bloc Identitaire et Riposte Laïque, dont l’animateur Pierre Cassen, qui se dit ex-trotskiste (mais trotskiste un jour, trotskiste toujours…), a présenté, selon le site du B’Nai B’Rith Europe (« The only official website »), une conférence le 27 avril 2010 (« La colère d’un Français face à l’islamisation de la France ») devant les loges Ben Gourion, Hatikva et Deborah Sam-Hoffenberg, à la mairie du XVI arrondissement de Paris. Cassen était aussi, au même endroit, le 12 octobre 2010, au salon du Livre du B’Nai B’Rith, en compagnie de deux autres animateurs de Riposte Laïque, Maurice Vidal et Christine Tasin.

Le site de Riposte Laïque prend la défense permanente et systématique d’Israël. Surfant sur l’inquiétude légitime de nombreux Européens devant la montée en puissance d’un fanatisme islamiste qui couvre d’un voile ( !) religieux l’invasion de l’Europe, les sionistes ont entrepris d’exploiter à leur service la volonté de résistance qui se développe dans la plupart des pays d’Europe.

Les sionistes ne pensent qu’à l’intérêt d’Israël. C’est naturel. Comme il est naturel que les Européens que nous sommes ne pensent qu’à l’intérêt de l’Europe. Le problème c’est que l’intérêt d’Israël et l’intérêt de l’Europe ne sont pas les mêmes. Car Israël est prêt à tout sacrifier pour sa survie, y compris ces idiots utiles que sont, pour les sionistes, les résistants européens. Lesquels ont pour ennemis aussi bien les collabos de l’islam que les collabos d’Israël.

Pierre VIAL

Source : http://www.terreetpeuple.com/

Commentaire(s) :

Commentaire sur “Actualitat : Cròniques, per Pierre Vial – Instrumentalització sionista”

christophe dit :

Un partit islàmic vol presentar-se a Barcelona i Girona en les municipals
El Partit Renaixement i Unió d’Espanya (PRUNE) afronta els comicis del maig com una oportunitat per donar-se a conèixer
Els responsables asseguren que és un primer pas per afrontar “amb garanties” les generals del 2012

El Partit Renaixement i Unió d’Espanya (PRUNE), d’“inspiració islàmica”, vol presentar candidatures a les ciutats de Barcelona i Girona a les eleccions municipals del maig. Així ho ha confirmat el president i portaveu del partit, Mostafa Bakkach, que ha precisat que a finals de gener es reunirà amb els delegats de la formació a Catalunya per prendre la decisió definitiva.

Alhora, ha precisat que les municipals seran una presa de contacte amb la realitat política per “formar” els seus candidats, i així afrontar amb més garanties les generals del 2012 i les municipals del 2015. “No volem córrer. L’objectiu no és guanyar, és participar-hi, formar la nostra gent, i donar-nos a conèixer a la societat”, ha asseverat.

El partit, creat el juliol de 2009 i sense cap experiència prèvia en altres convocatòries electorals, es presenta amb l’objectiu d’aconseguir la “regeneració moral i ètica de la societat espanyola”, amb absolut respecte a la Constitució, i reclamant una participació més alta de la ciutadania en tots els àmbits de decisió política.

“No és un partit musulmà. És un partit d’inspiració islàmica formada, en part, per espanyols d’origen”, prossegueix Bakkach, que assegura que el partit no està vinculat a cap país estranger ni a cap moviment religiós.

A part de Catalunya, el PRUNE treballa per presentar candidatures a Granada, Màlaga, Ceuta, Cadis, Toledo, Múrcia, i en localitats del País Basc i Astúries.
font: http://www.avui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/357582-un-partit-islamic-vol-presentar-se-a-barcelona-i-girona-en-les-municipals.html

Laisser un commentaire